donderdag 26 maart 2020

Update

Beste ouder(s), beste kinderen,

Zowel voor jullie als voor ons is het een onverwachte, onduidelijke, moeilijke situatie waarin we zijn verzeild geraakt. Voorlopig mogen wij enkel herhalingsstof aanbieden.
Hierbij willen we nogmaals herhalen dat wij een werktijd van 3 x 25' per dag voldoende achten. We blijven erbij dat daarvan zeker 25' moeten worden besteed aan Frans. In de vorige post werd aangegeven hoe kan geoefend worden, vergeet uiteraard het schriftelijk deel niet.

Ook in de vorige post werd verwezen naar verschillende oefenwebsites, op de schoolsite staat een link 'oefenmateriaal 5de leerjaar'.
Surf ook eens naar de volgende website 'https://vbsbellegem.wixsite.com/vbsbellegem', daar vindt u bovenaan '3de graad', klik vervolgens op het logo van Plantyn om dagtaken te downloaden en af te drukken.

Wij hopen jullie zo snel mogelijk terug te zien en het leven op een normale manier te kunnen hervatten.

Juf Sofie en juf Barbara

vrijdag 20 maart 2020

Extra oefenmateriaal

Beste ouder(s) en kinderen,

Graag willen we jullie er aan herinneren dat vooral Frans moet bijgehouden/herhaald worden. Zie vorige post. We zijn gekomen tot en met contact 13.
Voor heel wat leerlingen staat nog meer dan voldoende oefenmateriaal op Kweetet, wie toch door de voorraad heen zit of toch op een andere manier wil oefenen, vindt hier nog wat suggesties.

In bijlage kan u terugvinden:
- kompasje (bundel met uitleg)
- scheurblok kompas + correctiesleutel
- scheurblok spelling + correctiesleutel
- website juf Mia: www.ictjufmia.be
- website juf Loulou: https://louloucoopman.wixsite.com/vbsbellegem
- website 'Xnapda': instructiefilmpjes over leerstof 5de leerjaar

Omdat op onze blog geen pdf-bestanden kunnen worden toegevoegd, vindt u op de schoolwebsite een link om het kompasje en de scheurblokken te downloaden.

Juf Sofie en juf Barbara

maandag 16 maart 2020

Info herhaling thuis

Beste ouder(s), jongens en meisjes,

Graag geven wij deze info mee. Wij stellen voor om per dag 3 werk-/studiemomenten van 25 minuten in te lassen. Waarvan zeker 1 x 25' Frans. De woordenschat, structuren en uitdrukkingen kunnen geoefend worden met de kaartjes van de verschillende contacts en/of de blauwe kaders in het handboek. Uiteraard hoort daar ook het Frans schrijven bij. De grammatica kan herhaald worden met de oranje kaders 'mijn taalboetiek' en ingeoefend worden met wat je daaronder vindt.
Maak voor jezelf / je eigen kind uit waar uw kind het meest behoefte aan heeft (spelling, getallenkennis, hoofdrekenen, ...)
Zoals in de brief vermeld, staan oefeningen op Kweetet. Als de leerstof op een andere manier herhaald wordt, is het niet noodzakelijk om alle online oefeningen tegen 3 april af te werken.

Juf Sofie